Dlaczego u nas?

Diagnozę i terapię Integracji Sensorycznej mogą przeprowadzać tylko terapeuci posiadające odpowiednie certyfikaty i doświadczenie. Osoby współpracujące z Centrum Terapii Nowoczesnej SENSORIUM, oprócz spełnionych wyżej wymienionych kryteriów, posiadają też zupełnie wyjątkowe specjalizacje (fizjoterapia, psychologia, rehabilitacja, behawioryzm), co pozwala im uzupełniać terapię sensoryczną o elementy specjalizacyjne. Dzięki temu dziecko otoczone jest opieką całościową, a w przypadkach koniecznych otrzymuje też wsparcie z zakresu neurosensoryki (np. w ramach Metody Tomatisa).