Języki obce w Centrum Terapii Nowoczesnej SENSORIUM

zajęcia z native speakerami dla dzieci

POP IN zaprasza na zajęcia językowe dzieci najmłodsze!

Dzieci to bardzo szczególna grupa, wymagająca największej troski i niezwykłych zdolności ze strony lektora. Mają one niezwykłą wrażliwość językową i zdolność wykorzystania mechanizmów, które towarzyszyły procesom przyswajania ich języka ojczystego, a czas między 3 a 15 rokiem życia jest kluczowy w przyswajaniu przez nie języka obcego. W tym okresie zachodzą najważniejsze dla percepcji zmiany w strukturze mózgu, budzi się naturalna ciekawość i pragnienie poznawania, brakuje hamulców narzucanych z czasem przez otoczenie, nie występuje zawstydzenie podczas prób werbalizowania komunikatów, i – co najważniejsze – dziecko ciągle jest na etapie akwizycji języka. Wraz z wchodzeniem w etap dojrzewania następuje proces lateralizacji mózgu, poszczególne jego obszary tracą plastyczność, a co za tym idzie – dziecko nieodwracalnie traci możliwość przyswajania języków w sposób naturalny. Dlatego tak istotne jest, by ten okres w życiu dziecka wykorzystać i nie pozwolić, by został zaprzepaszczony. Wystarczy uatrakcyjnić przekaz i uświadomić dzieciom rolę języka w komunikacji werbalnej poprzez obcowanie z różnymi osobami i w różnych sytuacjach, wystarczy rozmawiać z grupą, skłaniać jej członków do wzajemnych interakcji, wreszcie zachęcać do werbalizowania potrzeb i komunikowania problemów w języku docelowym, by osiągnąć oczekiwany sukces. I nasi lektorzy odgrywają w tym kluczową rolę – zapewniają dzieciom środowisko i warunki niezbędne do tego, by tak właśnie musiały się zachowywać, bez konieczności uciekania się do języka ojczystego. Nasze zajęcia zapewniają odpowiednią atmosferę i różnorodne ćwiczenia, pozwalające dzieciom na rozwinięcie ich językowego potencjału.

Jako jedna z nielicznych, a być może nawet jedyna taka szkoła w Warszawie, organizujemy naukę języka angielskiego dla dzieci dysfunkcyjnych. Nasi metodycy we współpracy z zespołem psychologów analizują rozwój psychofizyczny dziecka w stosunku do normy wiekowej, instruują lektorów, jak należy usprawniać dziecko w zakresie koordynacji psycho-motorycznej, treningu uwagi, nauki pisania i czytania, czynności analizatorów: wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno-ruchowego, a także wspomagają kształcenie lateralizacji oraz orientacji w schemacie ciała i przestrzeni.

Na kursach dla dzieci gwarantujemy:

 • niewielkie grupy (do 6 osób)
 • stałą opiekę metodyka i specjalisty w dziedzinie nauczania dzieci
 • specjalistyczne zajęcia rozwojowe dla dzieci w wieku przedszkolnym
 • atrakcyjne zestawy ćwiczeń, pomoce naukowe i podręczniki
 • zajęcia artystyczne i manualne, rozwijające motorykę dzieci
 • gry, konkursy i zabawy w języku angielskim
 • kreskówki, piosenki, wierszyki i rymowanki angielskie zawierające słownictwo i struktury gramatyczne, które dzieci przyswajają podświadomie i bez wysiłku
 • drama i przedstawienia po angielsku

Biorąc pod uwagę ideę przedsięwzięcia, przygotowaniem programu nauczania, doborem pomocy, nadzorem metodycznym i hospitowaniem zajęć zajmują się tylko i wyłącznie nasi wykwalifikowani angliści i metodycy. Oni też, na dalszych etapach, dla bardziej zaawansowanych uczniów prowadzą specjalne zajęcia, które pozwalają radzić sobie z problemem interferencji językowej u dzieci (nakładanie się struktur języka ojczystego na angielski). Wszystko po to, żeby dawać absolutną gwarancję merytorycznego poziomu zajęć i wyeliminować jakiekolwiek zastrzeżenia wobec naszych lektorów.

Nie proponujemy kolejnych, zwyczajnych, pospolitych zajęć, które niewiele wnoszą do ogólnego rozwoju dziecka. Naszym celem nie jest typowe, szkolne nauczanie, ale uświadomienie małym i młodym ludziom istnienia osób i sytuacji, gdzie komunikacja werbalna wymaga użycia języka obcego. Jest to metodycznie sprawdzone i od kilku dekad z powodzeniem stosowane w krajach skandynawskich podejście holistyczne, które sprawia, że dziecko przyswaja i chłonie język obcy niemal tak samo, jak każdy człowiek zaczyna przyswajać swój język ojczysty już od pierwszych chwil po narodzinach. Przebywanie z obcokrajowcem, reagowanie na jego polecenia i potrzeba komunikowania się z nim w jego języku sprawiają, że proces akwizycji językowej zachodzi u dziecka w sposób absolutnie naturalny i podświadomy, bez wysiłku i związanego z nim stresu.

Nasi native speakerzy to wysoko wykwalifikowani nauczyciele i lektorzy brytyjscy i amerykańscy, specjalizujący się w pracy z dziećmi, mający odpowiednie podejście i predyspozycje, czyli tacy, przy których dziecko czuje się pewnie i z zainteresowaniem chłonie przekazywany materiał. Większość z nich to byli bądź obecni pracownicy renomowanych sieci szkół brytyjskich na świecie. Niezależnie jednak od dotychczasowej kariery każdy lektor jest oceniany przez naszych metodyków, a jego zajęcia są regularnie hospitowane.

kursy do egzaminu maturalnego z native speakerami i egzaminatorami państwowymi


POP IN, jako jedna z nielicznych pracowni językowych w Warszawie, chce zaproponować Państwu współpracę w zakresie organizacji kursów maturalnych z języka angielskiego, prowadzonych przez nauczycieli i egzaminatorów tego języka.

Specjalnie dla uczniów kończących szkołę średnią przygotowaliśmy kurs poświęcony egzaminowi maturalnemu, stworzony przez naszych licencjonowanych egzaminatorów i metodyków. Ten wyjątkowy cykl zajęciowy prowadzony jest przez naszych native speakerów (część ustna egzaminu), oraz czynnych lektorów i metodyków języka angielskiego (cześć pisemna, struktury gramatyczne, słownictwo, postawa i panowanie nad stresem podczas egzaminu). Obowiązkowe egzaminy maturalne i gimnazjalne z języka angielskiego są zmorą wielu uczniów szkół ponadpodstawowych. Specjalnie dla nich nasza oferta łączy przygotowanie do egzaminu na wybranym poziomie (podstawowym lub rozszerzonym) wraz z praktyczną nauką języka angielskiego. Dzięki współpracy z licencjonowanymi egzaminatorami, zasiadającymi na co dzień w komisjach egzaminacyjnych i przygotowującymi arkusze egzaminacyjne, stworzyliśmy kurs, który w sposób przejrzysty omawia wszystkie aspekty języka angielskiego, niezbędne do jak najlepszego zdania egzaminu. Tymi zagadnieniami zajmują się nasi angliści, egzaminatorzy i czynni wykładowcy akademiccy. Aspekty dotyczące egzaminu ustnego szczegółowo wykładają nasi native speakerzy, oni też prowadzą konwersacje, dbają o poprawną wymowę, płynność wypowiedz oraz – co najważniejsze – pewność siebie mówiącego. Dzięki takiemu podejściu metodologicznemu nasi uczniowie świetnie wypadają na egzaminach. Na kursach gwarantujemy:

 • niewielkie grupy (do 6 osób)
 • omówienie wszystkich zagadnień leksykalnych niezbędnych do egzaminu
 • omówienie wszystkich zagadnień gramatycznych niezbędnych do egzaminu
 • udostępnienie autentycznych nagrań i tekstów pisanych
 • konwersacje z native speakerami
 • pracę nad poszerzeniem słownictwa
 • naukę technik, pozwalających zachować pewność siebie na egzaminie
 • serię autentycznych egzaminów sprawdzających

Nasi native speakerzy to wysoko wykwalifikowani nauczyciele i lektorzy brytyjscy i amerykańscy, specjalizujący się w pracy z dziećmi i młodzieżą, mający odpowiednie podejście i predyspozycje, czyli tacy, przy których dziecko czuje się pewnie i z zainteresowaniem chłonie przekazywany materiał. Większość z nich to byli bądź obecni pracownicy British Council, renomowanej sieci szkół brytyjskich na świecie. Niezależnie jednak od dotychczasowej kariery każdy lektor jest oceniany przez naszych metodyków, a jego zajęcia są regularnie hospitowane.

Okres dorastania jest kluczowy w przyswajaniu przez dziecko języka obcego. W tym okresie ku końcowi zmierzają najważniejsze dla percepcji zmiany w strukturze mózgu, ukształtowana już jest naturalna ciekawość i pragnienie poznawania, pojawiają się hamulce narzucane przez otoczenie, występuje zawstydzenie podczas prób werbalizowania komunikatów, i – co najważniejsze – młody człowiek ma już za sobą etap akwizycji języka. Wraz z wchodzeniem w etap dojrzewania następuje proces lateralizacji mózgu, poszczególne jego obszary tracą plastyczność, a co za tym idzie – dziecko nieodwracalnie traci możliwość przyswajania języków w sposób naturalny. Dlatego tak istotne jest, by ten okres w życiu młodego człowieka wykorzystać i nie pozwolić, by został zaprzepaszczony. Wystarczy uatrakcyjnić przekaz i uświadomić słuchaczom rolę języka w komunikacji werbalnej poprzez obcowanie z różnymi osobami i w różnych sytuacjach, wystarczy rozmawiać z grupą, skłaniać jej członków do wzajemnych interakcji, wreszcie zachęcać do werbalizowania potrzeb i komunikowania problemów w języku docelowym, by osiągnąć oczekiwany sukces. I nasi lektorzy odgrywają w tym kluczową rolę – zapewniają uczniom środowisko i warunki niezbędne do tego, by tak właśnie musiały się zachowywać, bez konieczności uciekania się do języka ojczystego.

Biorąc pod uwagę ideę przedsięwzięcia, przygotowaniem programu nauczania, doborem pomocy, nadzorem metodycznym i hospitowaniem zajęć zajmują się tylko i wyłącznie nasi wykwalifikowani angliści i metodycy. Oni też, na dalszych etapach, dla bardziej zaawansowanych uczniów prowadzą specjalne zajęcia, które pozwalają radzić sobie z problemem interferencji językowej u dzieci (nakładanie się struktur języka ojczystego na angielski). Wszystko po to, żeby dawać absolutną gwarancję merytorycznego poziomu zajęć i wyeliminować jakiekolwiek zastrzeżenia wobec naszych lektorów.

Nie proponujemy kolejnych, zwyczajnych, pospolitych zajęć, które niewiele wnoszą do ogólnego rozwoju młodego człowieka. Naszym celem nie jest typowe, szkolne nauczanie, ale uświadomienie małym i młodym ludziom istnienia osób i sytuacji, gdzie komunikacja werbalna wymaga użycia języka obcego. Jest to metodycznie sprawdzone i od kilku dekad z powodzeniem stosowane w krajach skandynawskich podejście holistyczne, które sprawia, że uczeń przyswaja i chłonie język obcy niemal tak samo, jak każdy człowiek zaczyna przyswajać swój język ojczysty już od pierwszych chwil po narodzinach. Przebywanie z obcokrajowcem, reagowanie na jego polecenia i potrzeba komunikowania się z nim w jego języku sprawiają, że proces akwizycji językowej zachodzi u młodego człowieka w sposób absolutnie naturalny i podświadomy, bez wysiłku i związanego z nim stresu.

kursy do egzaminów FCE, CAE lub CPE, prowadzone przez native speakerów i egzaminatorów


POP IN, jako jedna z nielicznych pracowni językowych w Warszawie, chce zaproponować Państwu współpracę w zakresie organizacji kursów do egzaminów międzynarodowych z języka angielskiego (FCE, CAE, CPE i innych), prowadzonych przez native speakerów tego języka.

Specjalnie dla osób zainteresowanych tym rodzajem egzaminów przygotowaliśmy specjalne kursy poświęcone przygotowaniom osiągnięcia jak najwyższych wyników. Ich program opracowali nasi licencjonowani egzaminatorzy i metodycy. Ten wyjątkowy cykl zajęciowy prowadzony jest przez naszych native speakerów (część ustna egzaminu), oraz czynnych lektorów i metodyków języka angielskiego (cześć pisemna, struktury gramatyczne, słownictwo, postawa i panowanie nad stresem podczas egzaminu). Egzaminy potwierdzające praktyczną znajomość języka angielskiego są zmorą wielu pracowników korporacji i instytucji publicznych. Specjalnie dla nich nasza oferta łączy przygotowanie do egzaminu na wybranym poziomie wraz z praktyczną nauką języka angielskiego. Dzięki współpracy z licencjonowanymi egzaminatorami, zasiadającymi na co dzień w komisjach egzaminacyjnych, stworzyliśmy kursy, które w sposób przejrzysty omawiają wszystkie aspekty języka angielskiego, niezbędne do jak najlepszego zdania egzaminu. Tymi zagadnieniami zajmują się nasi angliści, egzaminatorzy i czynni wykładowcy akademiccy. Aspekty dotyczące egzaminu ustnego szczegółowo wykładają nasi native speakerzy, oni też prowadzą konwersacje, dbają o poprawną wymowę, płynność wypowiedz oraz – co najważniejsze – pewność siebie mówiącego. Dzięki takiemu podejściu metodologicznemu nasi uczniowie świetnie wypadają na egzaminach. Na kursach gwarantujemy:

 • niewielkie grupy (do osób)
 • omówienie wszystkich zagadnień leksykalnych niezbędnych do egzaminu
 • omówienie wszystkich zagadnień gramatycznych niezbędnych do egzaminu
 • udostępnienie autentycznych nagrań i tekstów pisanych
 • konwersacje z native speakerami
 • pracę nad poszerzeniem słownictwa
 • naukę technik, pozwalających zachować pewność siebie na egzaminie
 • serię autentycznych egzaminów sprawdzających

Nasi native speakerzy to wysoko wykwalifikowani nauczyciele i lektorzy brytyjscy i amerykańscy, specjalizujący się w pracy z młodzieżą i osobami dorosłymi, mający odpowiednie podejście i predyspozycje, czyli tacy, przy których uczeń czuje się pewnie i z zainteresowaniem chłonie przekazywany materiał. Większość z nich to byli bądź obecni pracownicy renomowanych sieci szkół brytyjskich na świecie. Niezależnie jednak od dotychczasowej kariery każdy lektor jest oceniany przez naszych metodyków, a jego zajęcia są regularnie hospitowane.

Okres dojrzałości jest bardzo trudny w aspekcie przyswajania języka obcego. W tym okresie zaszły już najważniejsze dla percepcji zmiany w strukturze mózgu, ukształtowana już jest naturalna ciekawość i pragnienie poznawania, pojawiają się hamulce narzucane przez otoczenie, występuje zawstydzenie podczas prób werbalizowania komunikatów, i – co najważniejsze – człowiek ma już za sobą etap akwizycji języka. Wraz z wchodzeniem w etap dojrzewania następuje proces lateralizacji mózgu, poszczególne jego obszary tracą plastyczność, a co za tym idzie – człowiek nieodwracalnie traci możliwość przyswajania języków w sposób naturalny. Są jednak metody, które pozwalają te procesy usprawnić. Wystarczy uatrakcyjnić przekaz i uświadomić słuchaczom rolę języka w komunikacji werbalnej poprzez obcowanie z różnymi osobami i w różnych sytuacjach, wystarczy rozmawiać z grupą, skłaniać jej członków do wzajemnych interakcji, wreszcie zachęcać do werbalizowania potrzeb i komunikowania problemów w języku docelowym, by osiągnąć oczekiwany sukces. I nasi lektorzy odgrywają w tym kluczową rolę – zapewniają uczniom środowisko i warunki niezbędne do tego, by tak właśnie musiały się zachowywać, bez konieczności uciekania się do języka ojczystego.

Biorąc pod uwagę ideę przedsięwzięcia, przygotowaniem programu nauczania, doborem pomocy, nadzorem metodycznym i hospitowaniem zajęć zajmują się tylko i wyłącznie nasi wykwalifikowani angliści i metodycy. Oni też, na dalszych etapach, dla bardziej zaawansowanych uczniów prowadzą specjalne zajęcia, które pozwalają radzić sobie z problemem interferencji językowej u ludzi (nakładanie się struktur języka ojczystego na angielski). Wszystko po to, żeby dawać absolutną gwarancję merytorycznego poziomu zajęć i wyeliminować jakiekolwiek zastrzeżenia wobec naszych lektorów.

Nie proponujemy kolejnych, zwyczajnych, pospolitych zajęć, które niewiele wnoszą do ogólnego rozwoju człowieka. Naszym celem nie jest typowe, szkolne nauczanie, ale uświadomienie uczniom istnienia osób i sytuacji, gdzie komunikacja werbalna wymaga użycia języka obcego. Jest to metodycznie sprawdzone i od kilku dekad z powodzeniem stosowane w krajach skandynawskich podejście holistyczne, które sprawia, że uczeń przyswaja i chłonie język obcy niemal tak samo, jak każdy człowiek zaczyna przyswajać swój język ojczysty już od pierwszych chwil po narodzinach. Przebywanie z obcokrajowcem, reagowanie na jego polecenia i potrzeba komunikowania się z nim w jego języku sprawiają, że proces akwizycji językowej zachodzi u każdego człowieka w sposób absolutnie naturalny i podświadomy, bez wysiłku i związanego z nim stresu.

specjalistyczne treningi komunikatywności prowadzone przez native speakerów i psychologów